Ατάκες


#81

Αν λες για το παλιό παλτό του Δάντη…
Τι πρέπει να πει δηλαδή ο @karasardelis, που όταν ήταν αυτός νέος η νεκρά θάλασσα ήταν ακόμα ζωντανή? :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue:


#82

Λες τότε που ήμουν καπετάνιος και σε είχα για μούτσο ρε σαφρακιασμένε χλεμπονιάρη;;;;; :stuck_out_tongue:


#83

Κωλοφαγουρες βλέπω πρωί πρωί…


#84

[quote=“Frouzman, post:81, topic:46”]
Αν λες για το παλιό παλτό του Δάντη…

Τι πρέπει να πει δηλαδή ο @karasardelis, που όταν ήταν αυτός νέος η νεκρά θάλασσα ήταν ακόμα ζωντανή? :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue:
[/quo

25 πόντους μούτσο?


#85

Λες να ζήτησα μούτσο;;;; :stuck_out_tongue: