Αντλία ανύψωσης λυμάτων

Αντλία ανύψωσης λυμάτων

Μια αντλία ανύψωσης λυμάτων, που ονομάζεται επίσης σύστημα ανύψωσης, χρησιμοποιείται όταν ένα μπάνιο, πλυντήριο ή οποιοδήποτε άλλο είδος υδραυλικών εγκαταστάσεων βρίσκεται κάτω από το επίπεδο...